Diễn văn của Chủ tịch nước Trần Đước Lương tại cuộc chiêu đãi Tổng thống Liên bang Nga V.Pu-tin, ngày 1/3/2001

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/3/2001