Diễn văn của Chủ tịch nước Trần Đước Lương tại cuộc chiêu đãi Tổng thống Liên bang Nga V.Pu-tin, ngày 1/3/2001

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/3/2001