Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa II (5/1956)

Hà Nội (VNTTX 31/5/1956)

Tối 31/5/1956, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ II đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thập được cử làm Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên Bản tin Việt Nam Thông tấn xã (số 131-TTX) ngày 1/6/1956.