Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc về mặt Nhà nước

Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại thành phố Sài Gòn đã tiến hành Hội nghị Hiệp thương Chính trị hai miền Nam, Bắc. Hội nghị khẳng định nguyện vọng tha thiết của đồng bào ta ở cả hai miền Nam, Bắc là sớm thành lập một nhà nước chung, nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh vào thành phố Sài Gòn dự Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc (11/1975)
Tại thành phố Sài Gòn, khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị giữa hai miền Bắc, Nam tiến tới thống nhất tổ quốc. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đọc diễn văn khai mạc (15/11/1975)
Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Luật sư Trịnh Đình Thảo trong giờ giải lao Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc
Trưởng đoàn đại biểu miền Bắc Trường Chinh và Trưởng đoàn đại biểu miền Nam Phạm Hùng sau lễ ký các văn kiện chính thức của Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc (21/11/1975)
Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh và đồng chí Phạm Hùng cùng các đại biểu hai đoàn Nam, Bắc dự hội nghị chụp ảnh kỷ niệm (1975)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên đặc biệt do Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh chủ trì để nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày chủ trương hoàn thành thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước (12/1975)

Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh báo cáo kết quả Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V (12/1975)
Nhân dân thành phố Sài Gòn chào mừng thắng lợi Hội nghị Hiệp thương Chính trị hai miền Bắc - Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc diễn ra từ ngày 15-21/11/1975