Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 - Giá trị lịch sử và hiện thực”

Hà Nội (TTXVN 2/10/2017) Sáng 2/10/2017, tại Bắc Kạn, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… Hội thảo đón nhận lẵng hoa chúc mừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Để tôn vinh, làm rõ thêm giá trị của chiến thắng, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đại biểu tham luận tại Hội thảo cùng phân tích tập trung các vấn đề: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, nhạy bén của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự điều hành kịp thời của Bộ Tổng chỉ huy, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 và toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; âm mưu, hành động xâm lược, bản chất hiếu chiến, phiêu lưu mạo hiểm, ảo tưởng của thực dân Pháp thông qua kế hoạch tiến công lên Việt Bắc hòng phá căn cứ địa, chụp bắt cơ quan đầu não kháng chiến của ta; vai trò của đồng bào các dân tộc Việt Bắc, tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cùng quân, dân trên các chiến trường phối hợp; những bài học kinh nghiệm thiết thực trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước; nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc; tăng cường sức mạnh quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ đất nước.
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là chiến dịch đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự kiện đánh dấu sự hình thành, phát triển của nghệ thuật chiến dịch. Qua đó, Quân đội cách mạng đã trưởng thành vượt bậc cả về trình độ kỹ thuật, chiến thuật cũng như khả năng tiêu diệt địch, đặc biệt là sự hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa các lực lượng vũ trang. Từ thắng lợi Việt Bắc Thu - Đông 1947, quân, dân Việt Nam đã tiến lên giành thắng lợi to lớn, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo đà đánh thắng đế quốc Mỹ những năm về sau.
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Hội thảo đã nhận được trên 80 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc cùng các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài Quân đội. Các tham luận đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947; tập trung vào ý nghĩa, giá trị, kinh nghiệm lịch sử của sự kiện lịch sử này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, rút ra bài học cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 trải rộng trên địa bàn Việt Bắc, trong đó Bắc Kạn là một trong những tỉnh trọng điểm, có nhiều đóng góp vào thành công của chiến dịch. Phát huy truyền thống “Việt Bắc căn cứ địa”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải khẳng định: Đảng bộ, quân, dân Bắc Kạn sẽ tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
                                                                                                                            Hiền Hạnh