Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)Võ Chí Công
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, V; Chủ tịch Quốc hội (6/1987- 9/1992); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992)Lê Quang Đạo
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)Hoàng Quốc Việt

Trong nước của TTXVN, (số 292-TTX), ngày 18/10/1988