[Photo] Lễ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/1/2024) Chiều 23/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Quang cảnh Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân với Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN