[Photo] Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV; Phó Chủ tịch nước CHXNCNVN (9/1969 - 7/1979)Nguyễn Lương Bằng
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamVõ Thị Ánh Xuân
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn Xuân Thắng
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hải DươngTrần Đức Thắng

Hà Nội (TTXVN 28/3/2024) Sáng 28/3/2024, tại Hải Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Lương Bằng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/04/1904 - 02/04/2024).

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham quan Nhà trưng bày lưu niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đọc diễn văn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Bà Nguyễn Tường Vân, con gái đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đại diện gia đình phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đọc diễn văn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN