[Infographics] Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Một trí thức yêu nước tiêu biểu

Hà Nội (TTXVN 10/7/2020) Ngày 10/7/2020 kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức yêu nước tiêu biểu đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản cao đẹp. Ông là con người tiêu biểu của tình đoàn kết dân tộc, là một nhà lãnh đạo tài năng, là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, luôn hy sinh vì nghĩa lớn.