[Photo] Một số hoạt động của Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (8/2015)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)Nguyễn Sinh Hùng

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Abdul Hamid. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Abdul Hamid. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Abdul Hamid duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN