[Photo] Người dân Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng một

Hà Nội (TTXVN 30/6/2024) Ngày 30/6/2024, người dân Pháp đi bầu cử Quốc hội vòng một. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã đến các địa điểm để bỏ phiếu, cho thấy sự quan tâm của người dân đối với cuộc bầu cử lập pháp sớm lần này.

  • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu bầu Quốc hội vòng một tại điểm bầu cử ở Noumea, vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp ngày 30/6/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu bầu Quốc hội vòng một tại điểm bầu cử ở Noumea, vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp ngày 30/6/2024. Ảnh: Times of Malta/TTXVN

  • Các cử tri lựa chọn phiếu bầu các nghị sĩ Quốc hội của địa phương nơi mình ở. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Các cử tri bỏ phiếu bầu các nghị sĩ Quốc hội của địa phương nơi mình ở. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Các cử tri bỏ phiếu bầu các nghị sĩ Quốc hội của địa phương nơi mình ở. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Từ sáng sớm, đông đảo cử tri Pháp đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Các cử tri lựa chọn phiếu bầu các nghị sĩ Quốc hội của địa phương nơi mình ở. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Từ sáng sớm, đông đảo cử tri Pháp đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

  • Từ sáng sớm, đông đảo cử tri Pháp đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội. Ảnh: Thu Hà PV TTXVN tại Pháp