Nhân dân Bucharest họp mít tinh chào mừng Hồ Chủ tịch

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 21/8/1957