[Infographics] “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” là Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO

Hà Nội (TTXVN 8/5/2024) Ngày 8/5/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.