Phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro tại cuộc chiêu đãi của Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Đỗ Mười, Chủ tịch nước CH XNCN Việt Nam Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ nước CH XHCN Việt Nam Võ Văn Kiệt ngày 9/12/1995

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
    • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh
    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, số 343, đêm 9/12/1995