Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Cách mạng Việt Nam, Người con ưu tú của quê hương Nghệ An”

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V; Đại tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1981-1986)Chu Huy Mân
    • Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngLê Huy Vịnh

                                                                      Thượng tướng, TS LÊ HUY VỊNH

                                         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,

                                                  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo

 Sáng 17/3/2023, tại thành phố Vinh, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”. Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu toàn văn bài Phát biểu khai mạc của Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh: 

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chi Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố tham dự Hội thảo!

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhân chứng lịch sử; các đồng chi tướng lĩnh, sĩ quan và đại diện gia đình đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân!

- Kính thưa các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (17.3.1913 - 17.3.2023), hôm nay, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử; các đồng chí tưởng lĩnh sĩ quan; các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội thảo khoa học quan trọng này.

Kính thưa các đồng chí!

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ra tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An. Tiếp thu truyền thống của quê hương cách mạng, được lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cách mạng Nguyễn Ái Quốc soi đường, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, trưởng thành trên con đường tranh đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đại tướng Chu Huy Mân đã vượt qua nhiều gian lao, thử thách, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, kiên định với ý chí “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng” mà đồng chí đã tuyên thệ trong ngày được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lao tù của đế quốc, đồng chí là một đảng viên kiên trung, “biến nhà tù thành trường học cách mạng”, dũng cảm vượt ngục trở về với phong trào cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Quảng Nam, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban Quân chính Khu C (gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Quảng Nam). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí trải qua các cương vị chính ủy, trung đoàn trưởng, chính ủy đại đoàn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Chu Huy Mân gắn bó với chiến trường Khu 5, Tây Nguyên ác liệt với những trọng trách: Chính ủy, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên - B3, Chính ủy, Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cho lực lượng vũ trang ba thứ quân, góp phần đưa Khu 5 “đi đầu diệt Mỹ”, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân đã chủ động đề xuất nhiều vấn đề về chính trị, quân sự, quốc phòng và đối ngoại ở tầm chiến lược, nhất là vấn đề giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Chu Huy Mân là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, thủy chung, đồng chí chỉ huy Trung đoàn 74 tham gia Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giúp cách mạng Trung Quốc; có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, giúp cách mạng Lào vượt qua những thời điểm cam go, thử thách, góp phần bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Chu Văn Điều trở thành nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tưởng kiệt xuất. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, có nhiều công lao và đóng góp to lớn vào thẳng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chỉ là tấm gương đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiển hết mình vì nước, vì dân. Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Nghệ An, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tình nhà với mong muốn đưa Nghệ An thành tỉnh phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động chính của dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

 

 Nguồn: Sách "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An", NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2023