[Photo] Phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Kiểm toán; Văn hóa-Thể thao và Du lịch

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Thanh Mẫn
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngĐặng Quốc Khánh
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thươngNguyễn Hồng Diên
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chínhHồ Đức Phớc
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Văn Hùng
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Kiểm toán Nhà nướcNgô Văn Tuấn
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamTrần Hồng Hà
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội (TTXVN 4/6/2024) Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dành 2,5 ngày làm việc (từ ngày 4/6/2024) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Có 4 nhóm vấn đề được đưa ra thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Kiểm toán; Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

 • Quang cảnh phiên họp ngày 4/6/2024. Ảnh: An Đăng/TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn (sáng 4/6/2024). Ảnh: An Đăng/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn (sáng 4/6/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn (sáng 4/6/2024). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn (sáng 4/6/2024). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan (sáng 4/6/2024). Ảnh: An Đăng/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn (sáng 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình làm rõ ý kiến Đại biểu Quốc hội (sáng 5/6/2024). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn đối với nhóm vấn thuộc lĩnh vực công thương (sáng 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn (sáng 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn (sáng 5/6/2024). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan (sáng 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (chiều 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn (chiều 5/6/2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (chiều 5/6/2024). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh giải trình làm rõ chất vấn của đại biểu Quốc hội (chiều 5/6/2024). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh giải trình làm rõ chất vấn của đại biểu Quốc hội (chiều 5/6/2024). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN