[Photo] Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

 •  

 • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa X) Đặng Ngọc Tùng phát biểu khai mạc phiên họp trù bị, ngày 27/7. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Quang cảnh phiên họp trù bị ngày 27/7. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội . Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu Công đoàn Quốc tế dự Đại hội . Ảnh : Trọng Đức - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội . Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh : Lâm Khánh - TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN