[Photo] Những địa danh liên quan tới hội nghị Paris

  • Quang cảnh Choisy-lel Roi, một thị trấn cách trung tâm Paris 15km, nơi đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở và làm việc từ năm 1968-1973

  • Tòa nhà số 11 phố Darthé, địa điểm cuộc họp riêng đầu tiên giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy với Đại sứ Mỹ Averell Harriman

  • Trụ sở của đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị bốn bên về Việt Nam ở Verrières-le-Buisson, cách trung tâm Paris 15km

  • Trụ sở của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Choisy-le-Roi ở Paris (1968)

  • Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris, tên cũ là “Hotel Majestic”, địa điểm chính thức của cuộc hội nghị về vấn đề Việt Nam