Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam (23/11/1994)

   Nhân vật liên quan

   • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh
   • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải
   • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII; Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)Nguyễn Mạnh Cầm
Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 325, ngày 23/11/1994