Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam (23/11/1994)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 325, ngày 23/11/1994