[Photo] Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ​

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thưLương Cường
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngLê Minh Hưng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn Xuân Thắng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngNguyễn Trọng Nghĩa
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Văn Hùng
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ươngLại Xuân Môn

Hà Nội (TTXVN 21/6/2024) Chiều 21/6/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương dự buổi lễ.

 • Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng sách cho đại diện các ban Đảng, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng sách cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan khu trưng bày sách, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự buổi lễ, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo dự Lễ ra mắt sách, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu tại buổi lễ, ngày 21/6/2024. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN