Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc (4/12/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 340, ngày 5/12/1992.