Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Sergei Stanishev thăm chính thức thăm Việt Nam (11/2006)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng

Hà Nội (TTXVN 23/11/2006) Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Bun-ga-ri Xéc-gây Xta-ni-sép (Sergei Stanishev) đã bắt đầu thăm chính thức nước ta từ ngày 23 - 25/11/2006.

Sáng 23/11/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đón trọng thể Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bun-ga-ri tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự lễ đón về phía  Bun-ga-ri có ông Ru-mên Ốp-cha-rốp (Rumen Ovcharov), Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng; ông Phi-líp Bô-cốp (Philip Bokov), Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; ông Ghê-oóc-ghi Va-xin-lép (Georghi Vassilev), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bun-ga-ri tại Hà Nội; ông Đi-mi-tơ Đa-bốp (Dimitar Dabov), Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Trung Quốc và Việt Nam, Nhóm Liên minh vì Bun-ga-ri  Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Đảng XHCN; ông Dốp-bơ-rô-mi-a Gu-sơ-tê-rốp (Dobromic Gushterov),  Nghị sỹ Nhóm Liên minh vì Bun-ga-ri; ông Phê-im Chau-sép (Pheim Tshaushev), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Cô-nê-li-a Ni-nô-va (Kornelia Ninova),  Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Chủ tịch Phân ban Bun-ga-ri, Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác Kinh tế-Thương mại Khoa học-Kỹ thuật Bun - Việt; ông I-ô-đan Đi-mốp (Iordan Dimov), Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng; ông A-ta-nas Côx-ta-đi-nốp (Atanas Costadinov), Thứ trưởng Bộ Môi trường và Nước; ông Ma-ri-ô An-giê-bu-ri (Mario Al-Zebury), Chủ tịch Cơ quan Du lịch Nhà nước Bun-ga-ri; ông Xtô-ian Xta-lép (Stoyan Stalev), Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Bun-ga-ri; ông Ê-tan Ca-ra (Ertan Kara), Thư ký Tổng thống về chính sách kinh tế; ông Va-len-tin Ra-đô-mít-xki (Valentin Radomirski), Cố vấn Đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ ; bà I-rê-na Bô-ri-xốp-va (Irena Borisova), Cố vấn của Thủ tướng Chính phủ; bà Ta-ni-a Gian-giê-va (Tamia Zanzeva), Cục trưởng Cơ quan Thông tin của Hội đồng Bộ trưởng; bà Bô-ri-a-na Xi-mê-ô-nô-va (Boriana Simeonova), Vụ trưởng Vụ Lễ tân Chính phủ Hội đồng Bộ trưởng; ông Cờ-ra-xi-mi-a Xte-pha-nốp (Krasimir Stephanov), Cục trưởng Cục Á, Úc, và Châu Đại dương, Bộ Ngoại giao.

 

Về phía Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao; Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng; Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyến; Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng và Đại sứ Việt Nam tại Bun-ga-ri.

 

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ./.

               Thiện Thuật