Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga V.V.Pu-tin (3/2001)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/3/2001