[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh
    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương

Hà Nội (TTXVN 28/6/2021) Chiều 28/6/2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

  • Chiều 28/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

  • Chiều 28/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

  • Chiều 28/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

  • Chiều 28/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN