[Photo] Tổng Giám đốc UNESCO bà Irina Bokova thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 27/8/2017) Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-27/8/2017. Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức lần thứ 3 của bà Bokova, sau các chuyến thăm năm 2010 và 2013.

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Tọa đàm trước Lễ ký. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam hội đàm với bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

  • Tổng Giám đốc UNESCO thăm chùa Bái Đính. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN