[Photo] Tổng thống Hungary Áder János hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)Nguyễn Sinh Hùng

Chiều 27/11/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam

  • Chiều 27/11/2014, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN