[Photo] Tổng thống Hungary Áder János hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 27/11/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam

  • Chiều 27/11/2014, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

  • Chiều 27/11/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN