[Photo] Trung Quốc khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV (3/2024)

Hà Nội (TTXVN 4/3/2024) Chiều 4/3/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp) - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc - đã khai mạc Kỳ họp lần thứ hai khóa XIV, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc Hội) Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc.

  • Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ hai khóa XIV Chính Hiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 4/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN