Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga (3/2001)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/3/2001