[Photo] Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 28 (4/2024)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chínhHồ Đức Phớc

Hà Nội (TTXVN 5/4/2024) Ngày 5/4/2024, tại Luang Prabang (Lào), diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

  • Các Bộ trưởng Tài chính ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (ngày 5/4/2025). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Các Bộ trưởng Tài chính ASEAN chụp ảnh lưu niệm theo kiểu ASEAN (ngày 5/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28 (ngày 5/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28 (ngày 5/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào