[Infographics] Vĩnh biệt GS. Phan Huy Lê - Cây đại thụ của nền sử học Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Giáo sư, Nhà giáo nhân dânPhan Huy Lê

Hà Nội (TTXVN 23/6/2018) GS. Phan Huy Lê - một trong những nhà nghiên cứu sử học uy tín của Việt Nam - vừa qua đời lúc 13 giờ 36 phút ngày 23/6/2018.