[Photo] Bầu cử Tổng thống Iran: Sẽ phải tiến hành vòng 2

Hà Nội (TTXVN 29/6/2024) Ngày 29/6/2024, Ủy ban Bầu cử Iran thông báo cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14 của nước này sẽ phải tiến hành vòng 2 vào ngày 5/7 tới, sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Masoud Pezeshkian và cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili dẫn đầu trong vòng thứ nhất nhưng không ai đạt được ngưỡng tối thiểu cần thiết 50% số phiếu bầu. Bộ Nội vụ Iran thông báo ông Massoud Pezeshkian nhận được hơn 10,41 triệu phiếu bầu trong tổng số hơn 24,53 triệu phiếu đã được kiểm, trong khi đối thủ Saeed Jalili nhận được hơn 9,47 triệu phiếu ủng hộ.

  • Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Ứng viên tranh cử Tổng thống Iran, ông Saeed Jalili, cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Hai ứng viên tranh cử Tổng thống Iran: cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili (phải, ảnh dưới) và cựu Bộ trưởng Y tế Masoud Pezeshkian (phải, ảnh trên) dẫn đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống. Ảnh: IRNA/TTXVN

  • Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN