[Infographics] Chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Dấu ấn trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát