[Infographics] Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Việt Nam: Những kỷ niệm không quên

Hà Nội (TTXVN 2/12/2020)