[Photo] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đức, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (3/2013)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)Nguyễn Sinh Hùng

Hà Nội (TTXVN 13/3/2013) Tiếp tục chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 13 và 14/3/2013, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đức, Ngài Norbert Lammert và Ngài Winfried Kretschmann, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, và dự thính Phiên họp toàn thể của Quốc hội Đức.

 • Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (13/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đức, Ngài Norbert Lammert (13/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert và các thành viên hai đoàn Quốc hội Đức, Việt Nam (13/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Ngài Winfried Kretschmann, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (14/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Ngài Winfried Kretschmann, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (14/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Ngài Winfried Kretschmann, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (14/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự thính Phiên họp toàn thể của Quốc hội Đức (14/3/2014). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwele chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và CHLB Đức về việc triển khai xây dựng "Ngôi nhà Đức" tại Việt Nam và Hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho người mang hộ chiếu ngoại giao (13/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwele chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và CHLB Đức về việc triển khai xây dựng "Ngôi nhà Đức" tại Việt Nam và Hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho người mang hộ chiếu ngoại giao (13/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Tại thành phố Wiesbaden, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp ngài Nobert Kartmann, Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen (12/3/2013). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN