[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt NamTrần Lưu Quang
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Dân vận Trung ươngBùi Thị Minh Hoài
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Quang Phương

Hà Nội (TTXVN 9/4/2024) Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa, sáng 9/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hỗ Ninh đón Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đón Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh phát biểu (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tại buổi hội kiến (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (4/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN