[Photo] Đại hội Đảng lần thứ V (27 - 31/3/1982)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27 đến 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu, đại diện cho hơn 1.727.000 đảng viên. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  • Khai mạc đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN