Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất khai mạc trọng thể

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng
  • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn
  • Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981); Chủ tịch Quốc hội (6/1981- 6/1987)Nguyễn Hữu Thọ
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Hội đồng Nhà nước (7/1981 - 6/1982)Xuân Thủy
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)Hoàng Quốc Việt