Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa III (3/1961)

Hà Nội (VNTTX 11/3/1961)

Chiều 11/3/1961, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 3 đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên Bản tin của Việt Nam Thông tấn xã (số 69-TTX) ngày 11/3/1961.