[Infographics] Kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (11/2015)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang
    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)Nguyễn Sinh Hùng

Hà Nội (TTXVN 5/11/2015) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 5 và 6/11/2015. Chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược Việt - Trung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.