Khai mạc Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Hà Nội (TTXVN 2/1/2003) Ngày 2/1/2003, Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Gần 450 đại biểu là các linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu trong cả nước đã về dự đại hội. Thủ tướng Phan Văn Khải đã dự và phát biểu ý kiến

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch  Hồ Chí Minh. Đại hội đã cử hành lễ cầu kinh nguyện cho hòa bình.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Khải, ủy viên Bộ Chính trị,  Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung  ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo Chính  phủ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các đoàn  ngoại giao; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo Cao đài, Đạo Thánh Tin lành.

Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Quyền Chủ tịch ủy Ban đoàn kết công  giáo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu những  người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 4 tién  hành tổng kết phong trào đồng bào công giáo Việt Nam xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc và hoạt động của ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ  III(1997-2002), đề ra phương hướng nhiệm vụ của phong trào đồng bào  công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới; tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều trong điều lệ của ủy ban đoàn  kết Công giáo Việt Nam; lựa chọn những linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu  biểu, có năng lực tham gia ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm  kỳ IV.

Đại hội đã nồng nhiệt đón Đoàn đại biểu thiếu nhi Hà Nội và đoàn đại biểu giáo dân Thủ đô đến chào mừng và tặng hoa.

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký ủy Ban  đoàn kết công giáo Việt Nam đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV nêu rõ: 5 năm qua, phong trào yêu nước trong  đồng bào công giáo đã có bước phát triển đáng phấn khởi trên nhiều  lĩnh vực. Người công giáo là một bộ phận tích cực trong phong trào  thi đua"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động  "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư" do ủy ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc phát động và phong trào " Đoàn kết xây dựng  cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" do ủy ban đoàn kết  Công giáo Việt Nam phát động. Đồng bào công giáo ở nhiều tỉnh đã hăng  hái thi đua lao động sản xuất, tổ chức nhiều hình thức phong phú như  lập quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất giúp các  hộ nghèo. Chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục được đồng bào công  giáo tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Hầu hết các khu dân cư, các giáo xứ, họ đạo, giáo phận trong cả nước đều có các hình thức  khuyến học, đóng góp tiền của xây dựng trường học. Nhiều tỉnh thành  phố đã lập các phòng khám, phòng chẩn trị khám chữa bệnh cho giáo  dân, tổ chức nhiều cơ sở chăm sóc trẻ em mô côi, trẻ em khuyết  tật.... 5 năm qua, đồng bào công giáo trong cả nước đã đóng góp hàng  chục vạn công lao động, hàng chục tỷ đồng mở mang giao thông nông  thôn, xây dựng cầu, cống, trạm thủy lợi, điện.... 5 năm qua, ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực  tập hợp động viên đồng bào công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng chính sách pháp  luật, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào công giáo tới Đảng và  Nhà nước.

 Đại hội đã xác định nhiệm vụ phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo trong 5 năm tới là:" phát huy truyền thống đoàn kết của dân  tộc, phấn đấu đưa phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo tiến lên  mạnh mẽ, đều khắp hòa nhịp với phong trào cách mạng chung của nhân  dân cả nước; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua" sống tốt đời đẹp đạo"; đóng góp đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,  văn minh"; tích cực cùng nhân dân thế giới đấu tranh cho hòa bình,  dân chủ, tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện Giáo hội gắn bó với dân  tộc theo đường hướng mục vụ trong bối cảnh mới là "Yêu thương và phục  vụ để họ được sống và sống dồi dào".

Đại hội đã đề ra 10 nội dung mà hoạt động công giáo cần tập  trung trong thời gian tới, trong đó vận động giáo dân tích cực tham  gia cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu  dân cư do Mặt trận Tổ Quốc phát động, phong trào " Toàn dân đoàn kết  xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" của ủy ban  Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; Tiếp tục tuyên truyền giải  thích để mọi người Công giáo và rộng hơn trong các ngành, các cấp  hiểu rõ tôn chỉ mục đích, đường hướng của ủy ban Đoàn kết Công giáo  Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời luôn  trung thành với Giáo hội; tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại, tham  gia nhiều hình thức trong công tác đối ngóại nhân dân để giới thiệu  với Kitô hữu trên thế giới; ủng hộ cuộc đấu tránh của các dân tộc vì nền độc lập dân tộc, dân chủ , tiến bộ và hòa bình thế giới cũng như  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải  đã phát biểu tại đại hội; gửi đến đồng bào công giáo trong cả nước lời chúc mừng năm mới, dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo.

Thủ tướng khẳng định: chính sách "tín ngưỡng tự do, lương  giáo đoàn kết" của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra  ngay từ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân  chủ Cộng hòa ngày 3/9/1945 là trước sau như một. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta: Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của  một bộ phân nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo  đức truyền thống của dân tộc với nội dung xây dựng xã hội mới, tăng  cường đại đoàn kết toàn dân; mong và tin rằng đồng bào theo đạo và  các vị chức sắc tôn giáo làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống "tốt đời đẹp đạo", phát huy những giá trị quý báu về văn  hóa, đạo đức của tôn giáo. (Xin xem toàn văn bài phát biểu của Thủ  tướng Phan Văn Khải trong bản tin hôm nay)

Thủ tướng Phan Văn Khải đã trân trọng trao bức trướng mang dòng chữ "Đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết  thi đua sống tốt đời đẹp đạo" tặng đại hội và đồng bào công giáo cả nước.

Cùng trong buổi sáng khai mạc đại hội, Chủ tịch Đoàn chủ tịch  ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã phát  biểu khẳng định: ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam những năm qua đã  luôn thể hiện vai trò, vị trí của mình, đoàn kết, động viên, phát huy  tinh thần yêu nước của đồng bào công giáo, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, gắn phong trào đồng bào công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phong trào thi đua yêu nước của nhân dân cả nước; góp phần  thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc vì nền  độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch đã biểu dương đồng bào công giáo  cả nước đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức  các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, nhiều khu dân cư đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, giảm nhanh hộ nghèo, ngăn chặn tệ nạn xã hội, chấp hành  tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt hoàn  toàn nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của phong trào Công giáo xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới đã được trình bày tại đại hội và  tin tưởng rằng đồng bào công giáo Việt Nam sẽ góp phần to lớn hơn nữa  vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân- động lực để xây dựng và phát  triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Phạm Thế Duyệt chúc Đại  hội sẽ hiệp thương lựa chọn các vị đại biểu tiêu biểu có đầy đủ đức  hạnh, đạo hạnh, giàu trí tuệ và nhiệt tình công tác để đại diện cho  đồng bào công giáo cả nước tham gia vào ủy Ban đoàn kết công giáo  Việt Nam khóa IV. 

Hương Thủy