Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV

Hà Nội (TTXVN 12/12/2007) Với chủ đề: " Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ", nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội; đoàn kết vận động cựu chiến binh (CCB) tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X", Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV đã khai mạc trọng thể sáng 12/12/2007, tại Hà Nội. Gần 500 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2,2 triệu hội viên CCB, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của các CCB từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về dự.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ Hà Nội.

Đại hội vinh dự đón: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt;

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ; đại biểu Ban liên lạc CCB Việt Nam ở Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và các ban liên lạc truyền thống.

Tới dự và chia vui cùng CCB Việt Nam có Đoàn đại biểu Hiệp Hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Vương quốc Campuchia, các Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô đã đến chào mừng và mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm. Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang và các CCB; nguyện luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cách mạng, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, những người đồng đội, đồng chí thân yêu đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người anh cả của quân đội ta, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Đại tướng chúc mừng thành tích mà hội CCB đã đạt được trong 5 năm qua. Đại tướng căn dặn: Trong tình hình mới, Hội và hội viên CCB phải hết sức vững vàng về chính trị tư tưởng, tiếp tục nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế dộ xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh. Cựu chiến binh cựu nhưng không cũ, luôn coi trọng học tập lý luận, bám sát tình hình thực tiễn, quán triệt đường lối quan điểm đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cảnh giác đấu tranh với mọi quan điểm sai trái, mọi hoạt động tội phạm, phá hoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam nêu rõ: Đại hội này có vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng; tổng kết một cách sâu sắc hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III, nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm đánh giá khách quan toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng và phát triển Hội. Đại hội bàn và quyết định phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ IV (2007-2012), xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ Hội CCB Việt Nam; lựa chọn để bầu ra BCHTW Hội khóa IV nhiệm kỳ 2007-2012 .

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2002-2007, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội CCB Việt Nam Trần Hanh nêu rõ: 5 năm qua, toàn Hội đã đoàn kết, năng động sáng tạo, hoạt động được nhiều thành tích quan trọng, thiết thực. Nổi bật trên các mặt: thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần tích cực giáo dục thế hệ trẻ. Hội đã tập hợp được đa số CCB và cựu quân nhân, xây dựng tổ chức có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ tới: đoàn kết các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương Hội CCB Việt Nam và toàn thể anh chị em CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2002-2007, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và của nhân dân.

Biểu thị sự đồng tình nhất trí với báo cáo của BCH Trung ương Hội khóa IV vừa trình bày tại Đại hội, Tổng Bí thư  khẳng định: Hội CCB là một đoàn thể chính trị xã hội của CCB, một cơ sở chính trị cuả chính quyền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trong điều kiện mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB lần này cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới", đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc; phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, giáo dục ý thức pháp luật, nêu cao kỷ cương phép nước.

Củng cố và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB, quyết tâm xoá đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, các căn cứ cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn.

Thực hiện lời dặn của Bác Hồ " Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, CCB tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang của Hội và là trách nhiệm, tình cảm của CCB đối với thanh, thiếu niên. Hội viên CCB phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hoá mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Chăm lo xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của Hội trong các mặt của đời sống xã hội, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động CCB trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức; định hướng hoạt động cho các cấp Hội, nhất là cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi các cấp Hội góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân các cấp xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội CCB Việt Nam trong các nhiệm vụ có liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của Hội và lợi ích của CCB.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, Hội CCB Việt Nam sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác vận động CCB, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". (Xin xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong Bản Tin trong nước ngày 12/12/2007).

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng tặng Hội CCB Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới./.

 

                                                                                     Bích Thủy - Hương Thủy