Ngày 6/4/1954: Bộ Chỉ huy Chiến dịch tổ chức họp sơ kết đánh giá đợt tiến công thứ hai

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V; Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng (1974-1981)Hoàng Văn Thái

Ngày 6/4/1954, dưới sự chủ trì của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Bộ Chỉ huy Chiến dịch tổ chức họp sơ kết đánh giá đợt tiến công thứ hai. Nội dung của cuộc họp là làm cho cán bộ nhận rõ ý nghĩa thắng lợi, đồng thời thấy hết ưu khuyết điểm trong đợt chiến đấu vừa qua.

 

Trong đợt tấn công thứ 2, ta tập trung ưu thế binh – hỏa lực đánh chiếm đồng thời các cao điểm phía Đông. Trong ảnh: Cuộc chiến đấu các liệt diễn ra trên khu vực đồi C. Ảnh: Tư liệu TTXVN

   * Bộ đội ta đã trưởng thành một bước quan trọng, song vẫn còn những hạn chế

Đợt tiến công thứ hai của quân ta vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 30/3/1954. Đây là trận công kiên có quy mô lớn nhất từ khi quân đội ta thành lập cho đến thời điểm diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi mở đầu chiến dịch ta mới chỉ đánh từng trung tâm đề kháng, từng tiểu đoàn đóng riêng lẻ, lần này ta đánh vào một khu vực gồm nhiều trung tâm đề kháng với nhiều tiểu đoàn đóng riêng lẻ, một khu vực gồm nhiều trung tâm đề kháng với nhiều tiểu đoàn.

Ngày 4/4/1954, đợt tiến công thứ 2 kết thúc.

 Trong Hồi ký “Điện Biên Phủ-Chiến dịch lịch sử” của Đại tướng Hoàng Văn Thái viết: “Trao đổi ý kiến bước đầu trong cơ quan tham mưu sau khi đợt tiến công thứ hai chấm dứt, chúng tôi thấy quân ta đang đứng trước những khó khăn mới và chức năng tham mưu đòi hỏi chúng tôi phải khẩn trương nghiên cứu và đề đạt biện pháp khắc phục”.

Từ thực tế này, ngày 6/4/1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập hội nghị sơ kết đợt hai chiến dịch.

Trong báo cáo kết luận của đồng chí Võ Nguyên Giáp nhận định, thắng lợi của ta là rất lớn. Quân ta đã tiêu diệt được 4 cứ điểm địch trên các điểm cao phía đông, đã tiêu diệt và bức hàng, bức rút hai vị trí ở phía tây, đã thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng ở tây và bắc sân bay, đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng tinh nhuệ của địch. Bộ đội đã trưởng thành một bước quan trọng trong trận tiến công tiêu diệt công sự vững chắc quy mô lớn.

Giành được thắng lợi đó là do chủ trương, phương châm và kế hoạch tác chiến chính xác, do tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ và bộ đội. Tiêu biểu hơn hết là các đơn vị đánh thọc sâu vào tung thâm địch, là các đại đội chủ công chiến đấu trên các điểm cao phía đông, là những đơn vị đánh địch phản kích, là một số đơn vị phòng không 12,7, cao xạ 37, lựu pháo 105, là các đại đội chiến đấu phòng ngự ở phía tây, là các đơn vị cắt đường liên lạc của dịch giữa Mường Thanh và Hồng Cúm...

Giành được thắng lợi đó còn do cán bộ có nhiều ưu điểm, tinh thần trách nhiệm được nâng cao hơn trước, chịu khó nghiên cứu tỉ mỉ và bố trí kế hoạch chu đáo, sâu sát kiểm tra đôn đốc bộ đội, nhất là trong những giờ phút chiến đấu gay go. Giành được thắng lợi đó còn do bộ đội tiến bộ về chiến thuật kỹ thuật, trong việc xây dựng trận địa xuất phát xung phong, mở cửa đột phá nhanh, hiệp đồng bộ - pháo chặt chẽ, kể cả trong đánh địch phản kích, giữ vững trận địa. Bộ binh, pháo mặt đất, pháo cao xạ, công binh đều tiến bộ.

Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế của ta trong đợt chiến đấu vừa qua là: một số cán bộ đã có những khuyết điểm về chiến thuật, có đơn vị xây dựng trận địa xuất phát xung phong chưa đúng tiêu chuẩn và yêu cầu đã đề ra, hiệp đồng bộ-pháo trong tung thâm không chặt chẽ ….

Trong Hồi ký “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ rõ: “Phạm vi chiếm đóng của địch thu hẹp khá nhiều, lực lượng của chúng cũng bị tổn thất lớn. Nhưng ta chưa hoàn thành tất cả những mục tiêu đề ra, đặc biệt là chưa chiếm được hoàn toàn A1. Đây lại chính là một mục tiêu trọng yếu của đợt tiến công này!”.

Sau khi nghe phân tích, tổng kết, nhận xét của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, “mọi người đều thấm thía về những khuyết điểm mà mình đã phạm phải, thấy rõ những lời phê bình nhận xét, nghiêm khắc, nhưng chí tình của Đảng ủy là rất cần thiết để tiếp sức cho từng người thẳng bước tiến lên hoàn thành nhiệm vụ” (Hồi ký “Điện Biên Phủ-Chiến dịch lịch sử” của Đại tướng Hoàng Văn Thái).

   * Quyết tâm tiêu diệt địch của chúng ta không thay đổi

Ngày 14/4/1954, ta tấn công vị trí phía Bắc sân bay Mường Thanh, tiêu diệt một đại đội của địch. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sang phần chủ trương tác chiến sắp tới, Hồi ký “Điện Biên Phủ-Chiến dịch lịch sử” của Đại tướng Hoàng Văn Thái ghi rõ: “đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định: Quyết tâm tiêu diệt địch của chúng ta không thay đổi. Để tiến tới đợt tổng công kích kết thúc số phận toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm, Đảng ủy mặt trận chủ trương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho đợt tiến công vừa qua.

Cụ thể là tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công và bao vây vào gần địch hơn nữa, cải tạo địa hình đánh chiếm thêm một số vị trí quan trọng của địch nhằm từng bước thắt chặt thêm vòng vây; đánh chiếm sân bay để triệt hẳn tiếp tế và tăng viện của địch, uy hiếp mạnh hơn nữa tung thâm của chúng.

Riêng các đơn vị có nhiệm vụ chiến đấu trên khu vực phòng ngự then chốt phía đông phải chuẩn bị thật chu đáo để chiếm lĩnh nốt hai vị trí A1 và C1 mới tạo điều kiện tiến tới đợt tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm”./.

Phương Phương (tổng hợp)

 Nguồn:

- TTXVN

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập Hồi ký, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2010, tr. 1034

- Đại tướng Hoàng Văn Thái: Tổng tập, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2007, tr. 80, 81, 82, 83.