Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (1957-2023) HS_NHV_000124959

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) HS_NHV_000124961

Đồng chí Hồ Thị Bi (1916-2011) HS_NHV_000126396

Đồng chí Mạc Thị Bưởi (1927-1951) HS_NHV_000126397

Đồng chí Nguyễn Thị Chiên (1930-2016) HS_NHV_000126398

Đồng chí Võ Thị Sáu (1933-1952) HS_NHV_000126400

Anh hùng LLVTND Hồ Kan Lịch HS_NHV_000126409

Đồng chí Võ Thị Mô HS_NHV_000126413

Anh hùng LLVTND Đinh Thị Vân (1916-1995) HS_NHV_000126414

Đại tá - Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Minh Hiền HS_NHV_000126415

Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Ba (1917-2016) HS_NHV_000126416

Anh hùng LLVTND Đặng Thùy Trâm (1942-1970) HS_NHV_000126418

Anh hùng LLVTND Trương Thị Khuê HS_NHV_000126425

Đồng chí Nguyễn Thị Cớ HS_NHV_000126426

Anh hùng LLVTND La Thị Tám HS_NHV_000126429

Anh hùng LLVT Huỳnh Thị NgọcHS_NHV_000127608

Đại tướng Đoàn Khuê (1923-1999) HS_NHV_000127710

Trung tướng Đặng Quân Thụy HS_NHV_000136123

Đồng chí Ngô Gia Tự - nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam HS_NHV_000136553

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu HS_NHV_000137472

Đại tướng Nguyễn Quyết HS_NHV_000139448

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (1995) HS_NHV_000139621

Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn (1908-1956) HS_NHV_000145028

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 04/10/2013)HS_NHV_000039301

Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 -1/7/2006) HS_NHV_000032148

Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) HS_NHV_000039578

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (25/10/1921 - 8/9/2008) HS_NHV_000039526

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 4/4/2019) HS_NHV_000032255