Võ Thị Kim Ánh HS_NHV_000143242

Nguyễn Hoàng Đức HS_NHV_000141936

Nguyễn Huy Hoàng HS_NHV_000141625

Phạm Thị Huệ HS_NHV_000145315

Phạm Quang Huy HS_NHV_000141741

Nguyễn Thị Hương HS_NHV_000145311

Hà Thị Linh HS_NHV_000146864

Nguyễn Thùy Linh HS_NHV_000145190

Phạm Văn Mách HS_NHV_000135475

Đỗ Thị Ánh Nguyệt HS_NHV_000147899

Nguyễn Thị Oanh HS_NHV_000136165

Lê Đức Phát HS_NHV_000145608

Lê Quốc Phong HS_NHV_000147486

Hoàng Nguyên Thanh HS_NHV_000139621

Trần Thị Kim Thanh HS_NHV_000141938

Lại Gia Thành HS_NHV_000144386

Nguyễn Thị Thật HS_NHV_000144434

Võ Thị Mỹ Tiên HS_NHV_000147911

Hoàng Thị Tình HS_NHV_000147681

Lê Thị Mộng Tuyền HS_NHV_000144449

Trịnh Thu Vinh HS_NHV_000144464

Trịnh Văn Vinh HS_NHV_000144441

Trần Thị Nhi Yến HS_NHV_000148441

Khamtay Siphandone HS_NHV_000141396

Merle Evelyn Ratner (1956-2024) HS_NHV_000141402

Hun Manet HS_NHV_000142385

Samdech Techo Hun Sen HS_NHV_000142409

Peter Higgs (1929-2024) HS_NHV_000144806

Tim Cook HS_NHV_000145218