Đại hội VII Công đoàn Việt Nam họp phiên bế mạc

   Nhân vật liên quan

   • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
   • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)Vũ Oanh
   • Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII (từ 1/1998); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999-2007)Phạm Thế Duyệt
   • Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)Hồng Hà
   • Bí thư Trung ương Đảng (1986-1991); Phó Chủ tịch kiêm; Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng; (1987-1992); Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)Nguyễn Khánh
Tin Trong nước của TTXVN, (số 319-TTX), ngày 13/11/1993.