Đại hội VII Công đoàn Việt Nam họp phiên bế mạc

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)Vũ Oanh
  • Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII (từ 1/1998); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999-2007)Phạm Thế Duyệt
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)Hồng Hà
  • Bí thư Trung ương Đảng (1986-1991); Phó Chủ tịch kiêm; Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng; (1987-1992); Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)Nguyễn Khánh

Tin Trong nước của TTXVN, (số 319-TTX), ngày 13/11/1993.