Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ II Hội Cựu chiến binh Việt Nam

   Nhân vật liên quan

   • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
   • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương
   • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh
   • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt
   • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu
   • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh
   • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, V; Chủ tịch Quốc hội (6/1987- 9/1992); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992)Lê Quang Đạo
   • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 352 ngày 17/12/1997