Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ II Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 352 ngày 17/12/1997