Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Indonesia (11/1990)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)Võ Chí Công
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VI; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)Nguyễn Cơ Thạch
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 21/11/1990