Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hà Nội (TTXVN 18/7/2022) Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách, Triển lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong "Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", góp phần khắc họa "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), sáng 18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam". 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự Triển lãm, về phía Lào có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany ; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak.

Về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Tới dự còn có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Phản ánh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

Triển lãm nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào qua 35 năm đổi mới; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Triển lãm giới thiệu với đông đảo công chúng hai nước về giá trị của tài liệu lưu trữ, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, giá trị tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử ở mỗi nước.

Theo đó, Phần mở đầu của Triển lãm giới thiệu những hình ảnh phản ánh nét tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Nội dung chính của Triển lãm được bố cục thành ba phần. Phần 1 là "Một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" giới thiệu quan hệ gắn bó được hình thành từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai quốc gia. Hai nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử. Quan hệ đó được nâng lên tầm cao mới từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam - được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cách mạng hai nước đã giành thắng lợi. Sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào Ít-xa-ra năm 1945 là cơ sở quan trọng đưa tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào lên tầm liên minh chiến đấu, cùng chung sức chống kẻ thù chung, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang, tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Phần 2 là "Thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962-1977)". Ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân Lào (sau là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước ngày càng được thắt chặt, góp phần to lớn giúp nhân dân, các lực lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là Đại thắng ngày 30/4/1975 ở Việt Nam và Chiến thắng ngày 2/12/1975 ở Lào.

Ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết, đặt nền tảng pháp lý vững chắc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam viết lưu bút tại triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phần 3 là "Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977 - 2022)". Với nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị và củng cố quốc phòng - an ninh, quan hệ hai nước được thúc đẩy và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của cách mạng hai nước trong giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích căn bản của hai dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong về tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Năm 1986, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ đây được tăng cường đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Qua 35 năm đổi mới, những thành tựu từ hợp tác toàn diện về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ... đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi nước.

Phần kết của Triển lãm là hình ảnh Tòa nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, những hình ảnh các chuyến đi thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên đất Lào và của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào trên đất Việt Nam trong năm 2021 - 2022, mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 

Không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái

Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách, Triển lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong "Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", góp phần khắc họa "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, sự kiện quan trọng, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam với các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bên cạnh đó, triển lãm còn làm rõ những nhân tố tạo nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức, sự hy sinh lớn lao của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước. Đồng thời thể hiện tinh thần nhất quán, cùng tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cùng đổi mới, tiến lên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Cùng với đó, Triển lãm còn truyền tải thông điệp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: "Chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản chung vô giá quan trọng bảo của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau".

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 18/7 đến 18/10/2022.

Trước đó, sáng 18/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì họp báo thông tin về Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"./.